A.T.-Still-with-Students Information fra Klinik Gahlenbeck, Lægeklinik for osteopati og Akupunktur i Kolding.

Ostopat Kolding: 6 spændende spørgsmål

Hvad er osteopati?

 

Det grundlæggende princip for osteopati er, at kroppen har evnen til at helbrede sig selv. “Osteopaten er meget bevidst om kroppens selvhelbredende kræfter og stoler på dem!” siger Dirk Gahlenbeck, læge og osteopat Kolding. 

Det er vigtigt at bringe kroppen i balance. Forstyrrelser i kropslig balance som blokeringer og dysfunktion kan begrænse bevægeligheden, udløse smerter og skade helbredet. 

Osteopaten løsner dysfunktion med manuelle teknikker og aktiverer dermed de selvhelbredende kræfter. Osteopatiske behandlinger kan anvendes både forebyggende og terapeutisk og er velegnede til mennesker i alle aldre. 

Det er vigtigt at bemærke, at osteopati ikke er et alternativ til almen lægekundskab, men derimod en supplerende terapimetode. Inden starten af en osteopatisk behandling bør en læge altid konsulteres for at få en præcis diagnose, siger Dirk Gahlenbeck, læge og osteopat i Kolding. 

Samlet set kan osteopati bidrage til at forbedre både fysisk og emotionelt velvære samt øge patienternes livskvalitet.

 

Hvad betyder Osteopati

 

Begrebet “osteopati” stammer fra de græske ord “osteon” (knogle) og “pathos” (lidelse) og betyder bogstaveligt talt “lidelse af knogler”. Dette begreb kan tilskrives den amerikanske læge Andrew Taylor Still, der udviklede osteopatien i det 19. århundrede.

 

Hvordan virker osteopati

 

 

Ostopat Kolding: Ostopati 6 spændende spørgsmål ! Information fra Klinik Gahlenbeck, Lægeklinik for osteopati og Akupunktur i Kolding.

Ostopat Kolding: Ostopati 6 spændende spørgsmål !
Information fra Klinik Gahlenbeck, Lægeklinik for osteopati og Akupunktur i Koldin

I lang tid har lægevidenskaben betragtet knogleskelettet og muskulaturen som isolerede organsystemer, der udelukkende er ansvarlige for funktionen af holdnings- og bevægeapparatet. Det var først den osteopatiske medicin, der erkendte, at en begrænsning af bevægeligheden (f.eks. på grund af skade, betændelse eller andre ændringer) eller såkaldte holdningsskader også kan have indflydelse på andre organsystemer og dermed også forårsage mange dysfunktioner og sygdomme dér.

Harmoni i kroppen

Vores krop kan kun fungere optimalt, når dens hovedsystemer (bevægeapparat, indre organer, kranium, hjerne og rygsøjle, øre-næse-hals-system, psyke) er i harmoni med hinanden. Målet med osteopatisk behandling er at forbedre energistrømmen mellem de enkelte organsystemer gennem målrettede manuelle manipulationer (lægen/osteopaten arbejder her med specifikke greb) af muskler, led, hoved og rygsøjle. Osteopatisk terapi virker derfor – i modsætning til mange konventionelle ortopædiske eller sportsmedicinske behandlingsmetoder – ikke kun lokalt, men som en terapi med dybdegående virkning på hele organismen. Gennem de specielle teknikker, som kun specialuddannede læger kan udføre, forbedres ikke kun funktionsevnen af det behandlede organ. Optimeringen af funktionen fører samtidig til strukturelle ændringer i organismen: organerne bliver bedre forsynet med blod, affaldsstoffer og giftstoffer transporteres hurtigere væk gennem lymfesystemet. Disse ændringer har igen indvirkning på muskulaturen og knogleskelettet: ved bedre blodforsyning og aflastning af stofskiftet forbedres bevægelsesfunktionen markant.

Balance i kroppen

Osteopatisk behandling resulterer i, at der igen opstår en fungerende kommunikation og en afbalanceret tilstand (balance) mellem de enkelte organsystemer. Når en sådan balance eksisterer, er vores krop i stand til at helbrede mange sygdomme af sig selv. Osteopati fremmer som en holistisk metode kroppens selvhelbredende kræfter og den optimale reguleringskapacitet. Gennem behandlingen kan smerter lindres, organers og vævets funktion forbedres, og det generelle velbefindende øges.

“Den holistiske tilgang til osteopati sigter ikke kun på at behandle symptomer, men også på at identificere og behandle årsagerne til ubehag.” – Dirk Gahlenbeck, læge og osteopat Kolding.

 

Er osteopati effektiv?

 

I USA er der 37 osteopatiske universiteter, hvor man studerer medicin og osteopati samtidig. Man afslutter denne uddannelse som D.O (Doctor of Osteopathic Medicine). Der er efterhånden 150000 amerikanske læger, der er D.O.’s. På disse universiteter har adskillige undersøgelser og studier vist, at osteopati kan være effektiv til en række symptomer og sygdomme, herunder rygsmerter, hovedpine, ledproblemer, muskelspændinger, kroniske smerter og stress. Nogle studier har vist, at osteopatiske behandlinger kan lindre smerter, forbedre bevægeligheden og øge det generelle velbefindende. Patienter rapporterer ofte om hurtig og vedvarende forbedring af deres symptomer efter en osteopatisk behandling.

Kvalificeret osteopat

Det er dog vigtigt at bemærke, at effektiviteten af osteopati afhænger af forskellige faktorer, herunder kvalifikation og erfaring hos osteopaten, arten og alvoren af patientens symptomer samt kroppens individuelle reaktion på behandlingen. 

Dirk Gahlenbeck, læge og osteopat Kolding råder: “Det er vigtigt at tale med en læge, inden man starter en osteopatisk behandling, for at få en præcis diagnose og sikre, at osteopati er egnet til det specifikke tilfælde. Generelt kan osteopati som et supplement til almen lægevidenskab bidrage til at forbedre fysisk og følelsesmæssigt velvære.”

 

Hvem grundlagde osteopatien?

 

Andrew-Taylor

Andrew-Taylor

Osteopatien blev grundlagt i det 19. århundrede af den amerikanske læge Andrew Taylor Still. Dr. Still var en praktiserende læge, der var utilfreds med de medicinske metoder på det tidspunkt og søgte efter alternative behandlingsmetoder. Efter at have haft personlige erfaringer med manuelle teknikker til behandling af sygdomme udviklede han grundlaget for osteopatien. 

I 1874 grundlagde Dr. Still den første skole for osteopati i Kirksville, Missouri, USA. Han fastlagde principperne for osteopati, som blandt andet omfatter en holistisk tilgang til kroppen som en enhed af struktur og funktion samt betydningen af kroppens selvhelbredende kræfter. 

Dr. Still anses for at være grundlæggeren af osteopatien og bliver ofte kaldt “osteopatiens fader”. Hans arbejde og principper har haft afgørende indflydelse på udviklingen og udbredelsen af osteopatien som en selvstændig medicinsk disciplin. I dag praktiseres osteopati over hele verden og er blevet anerkendt som en behandlingsmetode for en række symptomer og sygdomme.

 

Osteopati i dag

 

Osteopati i USA

 

 I USA er der i øjeblikket 37 osteopatiske medicinske skoler, der er akkrediteret af Commission on Osteopathic College Accreditation (COCA). Disse skoler tilbyder en omfattende uddannelse inden for osteopati og tildeler  kandidaterne titlen Doctor of Osteopathic Medicine (D.O.). De osteopatiske medicinske skoler er spredt ud over hele landet. Antallet af osteopatiske medicinske skoler i USA er steget i de seneste år, da efterspørgslen efter osteopatisk behandling er steget, og anerkendelsen af osteopati som en selvstændig medicinsk fag er vokset. De osteopatiske medicinske skoler spiller en vigtig rolle i uddannelsen af kvalificerede osteopater, der fremmer en holistisk tilgang til kroppen og patientcentreret pleje.

Læse mere om:

AAO /American Academy of Oteopathy : www.academyofosteopathy.org

To lægeuddannelser i USA.

 

D.O.’er (Doctor of Osteopathic Medicine) og M.D.’er (Doctor of Medicine) er begge fuldt licenserede læger i USA. Den primære forskel ligger i deres uddannelse: D.O.’er har en osteopatisk uddannelse med fokus på holistisk medicin og manuelle teknikker, mens M.D.’er får en allopatisk uddannelse, der fokuserer mere på konventionel lægevidenskab. Begge kan behandle patienter, ordinere medicin og udføre kirurgiske indgreb.

 

Ostopati i europa

 

I Europa anerkendes osteopati som en selvstændig medicinsk disciplin og praktiseres. Der er en række osteopatiske skoler og uddannelsesprogrammer i forskellige europæiske lande, der muliggør uddannelse af osteopater. Nogle europæiske lande, såsom Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Spanien og Holland, har en lang tradition inden for osteopati og har etablerede osteopatiske organisationer og reguleringsmyndigheder. I disse lande anerkendes osteopati som en selvstændig profession, og osteopater har tilladelse til at behandle patienter selvstændigt. Uddannelsen til osteopat i Europa foregår normalt på universitetsniveau og omfatter flere års studier med teoretisk undervisning, kliniske praktikophold og praktisk træning i manuelle teknikker. Efter endt uddannelse modtager kandidaterne en akademisk grad eller et certifikat, der giver dem ret til at praktisere som osteopat. Den Europæiske Union har udstedt retningslinjer for anerkendelse af kvalifikationer inden for sundhedssektoren for at lette mobiliteten af sundhedspersonale inden for Europa. Dette betyder, at osteopater, der er uddannet i et EU-land, også kan få anerkendt deres kvalifikationer i andre EU-lande.

 

Læs mere European Register for Osteopathic Physicians: https://erop.eu/

 

Osteopati i Danmark

 

I Danmark anerkendes osteopati som en selvstændig medicinsk disciplin. Osteopater gennemfører en statsanerkendt uddannelse på universitetsniveau og har tilladelse til at behandle patienter selvstændigt, diagnosticere og anvende manuelle teknikker. De arbejder ofte i private klinikker eller i samarbejde med andre sundhedspersoner. Regeringen har fastlagt retningslinjer for regulering af osteopatisk praksis for at sikre kvalitetsbehandling. Osteopati er i stigende grad blevet en kendt disciplin, selvom mange endnu ikke har hørt om det.

Osteopater har været en del af det danske sundhedsvæsen som autoriserede sundhedspersoner siden loven om autorisation trådte i kraft den 1. juli 2018. En overgangsordning tillod behandlere, der allerede udbød osteopati før lovgivningen, at praktisere som osteopater indtil den 30. juni i 2023. 

Overgangsordningen er nu ophørt, hvilket betyder, at kun autoriserede osteopater må anvende titlen ‘osteopat’. Det er derfor forbudt for andre behandlere at misbruge titlen eller på anden måde antyde, at de er autoriserede osteopater. Dette følger af autorisationslovens § 70 b og § 78.

 

Danske Osteopater: https://www.danskeosteopater.dk/

 

Sundhedstips fra Dirk Gahlenbeck, læge os osteopat hos  Klinik Gahlenbeck, Lægeklinik for Osteopati og Akupunktur i Kolding.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *